Hvem er vi?

Rørcompaniet As

Hvem er vi? – Om oss

Rørcompaniet AS ble etablert i 2006 av Leif Hansen , Egil Borge og Espen Hansen. Siden den gang har utviklingen gått raskt og Rørcompaniet AS har utviklet seg til å bli en anerkjent rør entreprenør i regionen.

Hovedkontoret er plassert i hensiktsmessige lokaler på industrirområdet på Bjørnstad ved Sarpsborg. 43 ansatte bidro i 2017 til en omsetning på 72 mill. kroner. 2018 ble et nytt godt år. Den samme arbeidsstokken assistert av innleide ressurser skapte en omsetning på ca 95 mill. kroner.

Hvem er vi? - Om oss i Rørcompaniet As

Rørcompaniet AS skal være kundens naturlige førstevalg.

Vår visjon
Hvem er vi? - Om oss i Rørcompaniet As i Sarpsborg

Forretningside

Rørcompaniet AS’ forretningside er å oppfylle offentlige og private byggherrers forventninger og behov for VVS-installasjoner i bygg og anlegg innen bolig, næring, utdanning, helse og idrett.

Mål

Rørcompaniet mål er å opprettholde sin posisjon som en seriøs og pålitelig leverandør av rørleggertjenester og dermed en troverdig og foretrukket rørentreprenør i tråd med kundenes, eiernes og ikke minst ansattes forventninger og behov.

Bedriftens  0-feilkultur skal sikre at alle produkter og tjenester blir levert i overenstemmelse med bestillinger, gitte spesifikasjoner og tegninger.

Strategi

Utnytte og videreutvikle selskapets kunnskap om prosesser, systemer og produkter .

Utnytte og videreutvikle selskapets  kompetanse, metoder og verktøy for prosjektering, innkjøp, tilvirkning, montasje, utprøving, igangkjøring og drift av anlegg.

Gjennomføre, kvalitetsikre og dokumentere arbeidene i henhold til byggherrenes og myndighetenes til enhver tid gjeldende krav og forventninger.

Rørlegger Sarpsborg - Proffmarkedet