Rørcompaniet AS er en totalleverandør av VVS-anlegg til det private og offentlige bygge- og eiendomsmarkedet. Vi regner Østfold, Vestfold , Akershus og Oslo som våre primærmarkeder, men påtar oss oppdrag over hele landet.

Vi kan vise til en rekke prosjekter siden etableringen i 2006, og vi er stolte av å ha bidratt til gode VVS anlegg for en rekke bygg og forbedrede levevilkår for både menesker og materiell. Dette har gitt oss et godt renommé og fotfeste i markedet.

Bedriften har i dag 25 ansatte med stor faglig tyngde og lang bransjeerfaring. Dette sammen med moderne verktøy, utstyr og metoder gir oss evner til å gjennomføre både  små, enkle så vel som store, kompliserte oppdrag.